mood

hi there, thư đây

hôm nay thư muốn chia sẻ về một thứ mà thư gặp khá nhiều trong đời sống hằng ngày.

hồi đó, thư có đọc quyển sách về tâm lý, ừ, thư thích nghiên cứu về tâm lý lắm.

kiểu như hành vi của bạn hôm nay phụ thuộc và bị tác động rất lớn từ nhũng gì bạn đã trải qua trong qua khứ, giống như được gieo hạt giống và nuôi trồng như thế nào thì sẽ gặt được quả đấy vậy.

thư thấy hay, bởi nó hơi bị chuẩn khi áp dụng vào thực tế, nhìn một người và những hành vi của ngừơi ấy, ta có thể nhận ra được nền tảng của họ như thế nào.

ví dụ như một người thường được nâng niu sẽ có khuynh hướng đi nâng niu lại người khác, hay là người được đối xử tốt sẽ có hành vi tương tự với những người khác, và ngược lại, người lúc nào cũng chịu áp lực sẽ có khuynh hướng lan tỏa những áp lực đó đến người khác.

chúng ta luôn là những trang giấy trắng, tính cách và hành vi của chúng ta phụ thuộc rất lớn từ người khác cũng như những gì mình đã trải qua.

cho nên, khi bạn gặp một người mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực thì nên nhạy bén hiểu ra ngay vấn đề, vấn đề là họ cũng đã trải qua vô số những cảm xúc tiêu cực khác vậy nên mới lan tỏa nó cho người khác, hiểu chứ, đó là sự thông cảm, sau đó, bạn không nên mang những cảm xúc tiêu cực mà mình vừa lĩnh hội được truyền tiếp sang cho người khác mà phải tìm cách để triệt tiêu nó, how can? vô cũng dễ vì bạn đã hiểu được bản chất vấn đề trước đó rồi, xong điều cuối cùng là bình tâm suy nghĩ lại chính mình để có thể cân bằng cảm xúc cho bản thân.

đó, như vậy bạn sẽ không bị người khác chi phối hành vi và thái độ anymore, hơn nữa còn luyện tập được tinh thần thông cảm với người khác, và mở rộng hơn hiểu biết của bản thân.

tèn ten,

thân.

Img is taken from unplash.com.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s